3ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
28 - 30 Νοεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΗΞΕ