3ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
28 - 30 Νοεμβρίου 2019

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Χορήγηση πιστοποιητικού με 23 μόρια (credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης και 12 μόρια (credits) Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι εγγραφές πλέον γίνονται μόνο επιτόπου στη Γραμματεία του Συνεδρίου.
Η εγγραφή μέσω ηλεκτρονικής υποβολής (on-line registration) έκλεισε.