3ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
28 - 30 Νοεμβρίου 2019

e-Posters


ΑΤΥΠΑ ΟΥΡΟΘΗΛΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2 ΕΤΩΝ
Κοσμάς Κωνσταντίνος (1), Μητροπούλου Γεωργία (2), Τσούμα Ελένη (3), Στυλιανός Στέλιος (3)
(1) Κυτταρολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
(2) Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
(3) Κυτταρολογικό Εργαστήριο Ε.Α.Ν.Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»


Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Μπιτσώρη Zωή (1), Μπαλάσκα Δήμητρα (2), Δημογέροντας Γεώργιος (3), Καραφέρης Δημήτριος (4)
(1) Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», Αθήνα
(2) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
(3) Metropolitan Hospital, Αθήνα
(4) 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αθήνα.


ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2 ΕΤΩΝ
Κοσμάς Κωνσταντίνος (1), Μητροπούλου Γεωργία (2), Τσούμα Ελένη (3), Στυλιανός Στέλιος (3)
(1) Κυτταρολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
(2) Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
(3) Κυτταρολογικό Εργαστήριο Ε.Α.Ν.Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»


ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2 ΕΤΩΝ
Κοσμάς Κωνσταντίνος (1), Μητροπούλου Γεωργία (2), Στυλιανός Στέλιος (3), Τσούμα Ελένη (3)
(1) Κυτταρολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
(2) Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
(3) Κυτταρολογικό Εργαστήριο Ε.Α.Ν.Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»


ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΥ ΑΔΕΝΑ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΤΙΑΣ
Κοσμάς Κωνσταντίνος (1), Μητροπούλου Γεωργία (2), Στυλιανός Στέλιος (3), Τσούμα Ελένη (3)
(1) Κυτταρολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
(2) Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
(3) Κυτταρολογικό Εργαστήριο Ε.Α.Ν.Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»


ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΥΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 10ΕΤΙΑΣ
Κοσμάς Κωνσταντίνος (1), Μητροπούλου Γεωργία (2), Στυλιανός Στέλιος (3), Τσούμα Ελένη (3)
(1) Κυτταρολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
(2) Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
(3) Κυτταρολογικό Εργαστήριο Ε.Α.Ν.Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»


ΠΛΟΕΙΔΙΑ ΤΟΥ DNA ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ
Κοσμάς Κωνσταντίνος (1), Μητροπούλου Γεωργία (2), Στυλιανός Στέλιος (3), Τσούμα Ελένη (3)
(1) Κυτταρολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
(2) Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
(3) Κυτταρολογικό Εργαστήριο Ε.Α.Ν.Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΔΕΝΟΚΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟ ΑΔΕΝΑ.
Κοσμάς Κωνσταντίνος (1), Μητροπούλου Γεωργία (2), Τσούμα Ελένη (3), Στυλιανός Στέλιος (3)
(1) Κυτταρολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
(2) Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
(3) Κυτταρολογικό Εργαστήριο Ε.Α.Ν.Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»


ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ
*Μπαλάσκα Δήμητρα* (1), Πολλάλης Ιωάννης (2), Δημογέροντας Γεώργιος(3), Καραφέρης Δημήτριος (4), Μπιτσώρη Ζωή (5)
(1) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
(2) Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
(3) Metropolitan Hospital, Αθήνα
(4) 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αθήνα
(5) Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», Αθήνα


ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Μπαλάσκα Δήμητρα (1), Πολλάλης Ιωάννης (2), Δημογέροντας Γεώργιος(3), Καραφέρης Δημήτριος (4), Μπιτσώρη Ζωή (5)
(1) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
(2) Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
(3) Metropolitan Hospital, Αθήνα
(4) 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αθήνα
(5) Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», Αθήνα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΤΕΛΗ ΠΝΙΓΜΟ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Θεοδώρου Δάφνη (1), Θεοδώρου Σταυρούλα (2), Τσάγγου Βασιλική (1), Κώστας Μιλτιάδης (1), Τσίγας Σάββας (1), Παπαδοπούλου Σουλτάνα (3)
(1) Τμήμα Αξονικού & Μαγνητικού Τομογράφου Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
(2) Ακτινολογικό Τμήμα Παν/κου Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
(3) Τμήμα Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης Παν/κου Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων


ΑΣΚΕΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΩ ΚΟΙΛΗ ΦΛΕΒΑ – ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ
Μαντζούκης Σταύρος (1), Γερασίμου Μαρίνα
(1), Τσιγαρίδας Νικόλαος (1), Πατσούρας Δημήτριος (1)
(1) Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ‘Γ. Χατζηκώστα’, Ιωάννινα


ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΠΤΕΡΝΙΚΗ ΣΥΝΟΣΤΕΩΣΗ: ΚΑΤΑΓΜΑ ΕΚ ΚΟΠΩΣΕΩΣ
Θεοδώρου Σταυρούλα (1), Θεοδώρου Δάφνη (2), Μαντζούκης Φώτιος (2), Αλεξίου Σπυρίδων (3)
(1) Ακτινολογικό Τμήμα Παν/κο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
(2) Τμήμα Αξονικού/Μαγνητικού Τομογράφου Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
(3) Ορθοπαιδική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων


ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Mπανούση Αγγελική MSc, PhD © Νοσηλεύτρια – Προϊσταμένη Χειρουργείου.
Γ. Ν. Κ.Α.Τ.- Ε.Κ.Α., Αθήνα


ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Πιλοτική έρευνα σε δυο νοσοκομεία του Ν. Αττικής
Μπανούση Αγγελική (1 ), Καραμαγκιώλη Ε.(2), Πικουλής Ε.(3)
(1) MSc, PhD © Νοσηλεύτρια – Προϊσταμένη Χειρουργείου Γ. Ν. Κ.Α.Τ.- Ε.Κ.Α., Αθήνα
(2) MSc, PhD , Νομικός, Αν. Διευθύντρια ΠΜΣ “Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας” Τμήματος Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
(3) Καθηγητής Χειρουργικής, Τμήματος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ass. Professor of Surgery at USUHS, Bethesda, MD, USA, Διευθυντής και Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΠΜΣ “Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας” Τμήματος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ


Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
( Πιλοτική Μελέτη για τον Ν. Αττικής)
Mπανούση Αγγελική
Γ. Ν. Κ.Α.Τ.- Ε.Κ.Α., Αθήνα.


ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΕΜΜΕΝΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΙΜΟ ΡΥΘΜΟ – ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ;
Αργυροπούλου Γεωργία(1), Καβελίδου Αριστέα(2), Μακριδάκη Δήμητρα(1), Σιωνίδη Γεωργία(3), Δραχτίδη Καλλιόπη(1), Καλογριδάκη Μαρίνα(4)
(1)Αναισθησιολόγος ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα
(2)Πνευμονολόγος ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα
(3)Καρδιολόγος ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ» Αθήνα
(4)Αναισθησιολόγος-Διευθύντρια ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ» Αθήνα


ΣΠΑΝΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (GIST) ΣΤΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ
Σταύρου Ευφροσύνη(1), Σκιαδάς Παναγιώτης(1), Ράλλη Ηρώ(1), Νομικός Αλέξανδρος(2), Τζανάκης Νικόλαος(1), Χρανιώτη Σταυρούλα(2)
(1) Β΄Χειρουργική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας
(2) Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας


ΔΥΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΟΥ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΥ
Νομικός Αλέξανδρος (1), Σταύρου Ευφροσύνη (2), Επαγγέλης Ιωάννης (2), Τζανάκης Νικόλαος (2), Χρανιώτη Σταυρούλα (1), Χατζηπέτρου Μαρία (2)
(1) Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας
(2) Β’ Χειρουργική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας


ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΑΔΕΝΟΕΙΔΟΥΣ ΚΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΥ ΑΔΕΝΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΩΤΙΔΟΣ
Νομικός Αλέξανδρος(1), Αμπού-Άσαμπε Λυδία(2), Χρανιώτη Σταυρούλα(1).
(1) Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας
(2) Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Metropolitan General


ΕΞΩΜΥΕΛΙΚΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΩΜΑ ΔΕΞΙΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ. ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Νομικός Αλέξανδρος(1), Αμπού-Άσαμπε Λυδία(2), Χρανιώτη Σταυρούλα(1)
(1) Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας
(2) Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Metropolitan General


ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΑ ΣΕ ΜΕΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Γερασίμου Μαρίνα (1), Μαντζούκης Σταύρος (1)
(1) Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ‘Γ. Χατζηκώστα’, Ιωάννινα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ A.Baumanni ΠΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΑ ΣΕ ΜΕΘ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΝΕΛΑΔΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Γερασίμου Μαρίνα (1), Μαντζούκης Σταύρος (1)
(1) Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ‘Γ. Χατζηκώστα’, Ιωάννινα


ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ Κ.Pneumoniae ΠΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΑ ΣΕ ΜΕΘ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΑΝΕΛΑΔΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Γερασίμου Μαρίνα (1), Μαντζούκης Σταύρος (1)
(1) Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ‘Γ. Χατζηκώστα’, Ιωάννινα


ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΥΚΗΤΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Γερασίμου Μαρίνα (1), Μαντζούκης Σταύρος (1)
(1) Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ‘Γ. Χατζηκώστα’, Ιωάννινα


ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Καμπέρης Ευστάθιος (1), Κωδωνά Χιονία (2), Γιαννουζάκος Βασίλειος (1)
(1) Ακτινοθεραπευτικό Ογκολογικό Τμήμα, ΓΠΝ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
(2) Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, ΓΠΝ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη


ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Καβελίδου Αριστέα(1), Λεπέτσος Παναγιώτης(2), Αργυροπούλου Γεωργία(3), Δραχτίδη Καλλιόπη(3), Μακριδάκη Δήμητρα(3), Καλογριδάκη Μαρίνα(4)
(1)Πνευμονολόγος ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα
(2)Ορθοπαιδικός ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα
(3)Αναισθησιολόγος ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ» Αθήνα
(4)Αναισθησιολόγος-Διευθύντρια ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ» Αθήνα


ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Λεπέτσος Παναγιώτης(1), Σγούρος Κωνσταντίνος(2), Γιάνναρης Ιωάννης(1), Καρδάτος Αντώνης(1), Τσουπαρόπουλος Βασίλης(1), Κονιδάρης Χρήστος(1), Καλογριδάκη Μαρίνα(3)
(1)Ορθοπαιδικός ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα
(2)Παθολόγος ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα
(3)Αναισθησιολόγος-Διευθύντρια ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ» Αθήνα


Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.
Καμπέρης Ευστάθιος1, Κωδωνά Χιονία2, Γιαννουζάκος Βασίλειος1
(1) Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, ΓΠΝ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
(2) Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, ΓΠΝ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη


ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ
Mπάκας Κωνσταντίνος (1), Γερασίμου Μαρίνα (1), Μαντζούκης Σταύρος (1), Υγροπούλου Όλγα (1), Κοσμά Ελένη (1), Λεπίδα Δήμητρα (1), Μουσαφίρη Ουρανία (1)
(1) Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ‘Γ. Χατζηκώστα’, Ιωάννιναω


ΑΙΤΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΕΘ
Βάκαλος Αριστείδης, Στάμου Ηλέκτρα, Ναζλίδου Ιζαμπέλλα, Καρυώτης Χρήστος
ΜΕΘ, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης


ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΘ
Βάκαλος Αριστείδης, Στάμου Ηλέκτρα, Ναζλίδου Ιζαμπέλλα, Καρυώτης Χρήστος
ΜΕΘ, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης


ΑΣΘΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Τούντας Γιάννης (1), Λαθούρα Σοφία (2)
(1) Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, Διευθυντής του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
(2) Τεχνολόγος Ακτινολογίας- Ακτινοθεραπείας, Κ.Υ. Μαρκοπούλου

ΠΡΟΦΙΛ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΧΝΑ) ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΥΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Κουμουτσέα Δάφνη (1,2,5), Κουρούκλης Σπυρίδων (1,2,5), Κόκκαλης Απόστολος (1,2,5), Γέρμαν Βασίλειος (1,2), Μέγας Ιωάννης (3,4), Γριβέας Ιωάννης (1,2,5), Γαλήνας Αναστάσιος (2,5), Σταυγιαννουδάκης Γεώργιος (2,5)
(1)Νεφρολογικό Τμήμα 401 ΓΣΝΑ
(2)Νεφρολογικό Τμήμα 417 ΝΙΜΤΣ
(3)Ενδοκρινολογκό Τμήμα 417 ΝΙΜΤΣ
(4)Ενδοκρινολογικό Τμήμα 401 ΓΣΝΑ
(5) Νεφρολογικά Τμήματα Ιδιωτικών Ομίλων Υγείας Εuromedica Group, Iατρικού Αθηνών, Νefroiatriki Group και Εuronephros Group

ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΘ
Βάκαλος Αριστείδης, Στάμου Ηλέκτρα, Ναζλίδου Ιζαμπέλλα, Καρυώτης Χρήστος
ΜΕΘ, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ
Βάκαλος Αριστείδης, Στάμου Ηλέκτρα, Ναζλίδου Ιζαμπέλλα, Καρυώτης Χρήστος
ΜΕΘ, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ
Γάκης Χρήστος (1), Διαμαντοπούλου Καλλιόπη (2), Ευτυχιάδης Χρήστος(2), Α. Δρούγου (2), Σαράντη Σοφία (3), Παναγιώτου Πέτρος(1)
(1) Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής και Μονάδα Εγκαυμάτων Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Αθήνα
(2) Παθολογοανατομικό εργαστήριο Γ.Ν.Α ΚΑΤ, Αθήνα
(3)Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής Γ.Ο.Ν.Κ Άγιοι Ανάργυροι, Αθήνα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΚΟΓΧΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΚΡΗΜΝΟΥ ΚΡΟΤΑΦΙΤΗ ΜΥΟΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΟΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΚΡΟΤΑΦΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ
Γάκης Χρήστος, Κεπενεκίδης Αχιλλέας, Παναγιώτου Πέτρος
Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής και Μονάδα Εγκαυμάτων Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Αθήνα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΩΒ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ
Σίδερης Παναγιώτης, Μαρλαφέκα Ιωάννα, Δρέλλια Κωνσταντίνα
Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου,Αίγιο

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ P. Aeruginosa ΚΑΙ K. Pneumoniae ΣΤΑ ΟΥΡΟΠΑΘΟΓΟΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Α. Μηλιώρη (1), Ε. Μηλιώρη (2), Α. Παπαθανασοπούλου (3,, Ε. Σταματά (1), Μ. Παπαδοπούλου (1)
(1)Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης
(2) Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων, Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης
(3) Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Mycoplasma hominis ΚΑΙ Ureaplasma spp ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
Α. Μηλιώρη (1), Ε. Μηλιώρη (2), Α. Παπαθανασοπούλου (3,, Ε. Σταματά (1), Μ. Παπαδοπούλου (1)
(1)Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης.
(2) Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων, Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης
(3) Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Staphylococcus aureus ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
Α. Μηλιώρη (1), Ε. Μηλιώρη (2), Α. Παπαθανασοπούλου (3,, Ε. Σταματά (1), Μ. Παπαδοπούλου (1)
(1)Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης.
(2) Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων, Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης
(3) Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΡΑΒΔΟΜΥΟΣΑΡΚΩΜΑ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Διαμαντοπούλου Καλλιόπη (1), Ευτυχιάδης Χρήστος (1), Λιακόπουλος Ιωάννης (2), Δρούγου Αγγελική (1), Καραμάνης Γεώργιος (1), Αντωνιάδη Μαρία (1), Τσίπρα Μαρία (1), Ράπτη Ελένη (1)
(1)Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, Αθήνα
(2)251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα

ΟΣΤΕΟΣΑΡΚΩΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ, ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΣΕ ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ
Διαμαντοπούλου Καλλιόπη (1), Τσάγκας Αθανάσιος (1), Λιακόπουλος Ιωάννης (2), Μορτάκης Ευστράτιος (1), Χατζηβασίλης Κωνσταντίνος (1), Μαρμούτα Πανάγιω (1), Θεοχάρη Δάφνη (1), Ιωαννίτου Μαργαρίτα (1), Χατζηκομνηνός Ιωάννης (1)
(1)Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, Αθήνα
(2)251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α5 ΜΕ «ΚΑΘΑΡΟ» ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΑ ΑΥΤΟΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ [Clean intermittent self-catheterization (CISC) ]
Δαμιανάκης Εμμανουήλ(1), Σιβετίδου Σοφία(1), Μίγκου Στεφανία (1), Μπακατσή Σταυρούλα(2), Παπασπύρου Αντώνης(1) ,Κοτρώνη Αικατερίνη(1)
(1) Κλινική φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Νοσοκομείου ΚΑΤ
(2) Τμήμα Εργοθεραπείας Νοσοκομείου ΚΑΤ

ΔΥΣΦΑΓΙΑ-ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
Παταρίδου Ανατολή (1), Σακελλαρίου Βικτώρια
(1) Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ», Αθήνα

ΕΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΧΡΩΣΗ VAN GIESON’S ΣΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μαρμούτα Πανάγιωτα, Αντωνιάδη Μαρία, Θεοχάρη Δάφνη, Ιωαννίτου Μαργαρίτα, Ράπτη Ελένη, Τσίπρα Μαρία, Καραμάνης Γεώργιος, Ευτυχιάδης Χρήστος, Διαμαντοπούλου Καλλιόπη
Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής “ΚΑΤ”, Αθήνα

Η ΕΙΔΙΚΗ ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΧΡΩΣΗ ORCEIN ΣΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Μαρμούτα Πανάγιωτα, Θεοχάρη Δάφνη, Αντωνιάδη Μαρία, Ιωαννίτου Μαργαρίτα, Ράπτη Ελένη, Τσίπρα Μαρία, Καραμάνης Γεώργιος, Ευτυχιάδης Χρήστος, Διαμαντοπούλου Καλλιόπη
Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής “ΚΑΤ”, Αθήνα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Π.
Καρδάτος Αντώνης(1), Σιωνίδη Γεωργία(2), Χριστοφορίδης Χρήστος(3), Λεπέτσος Παναγιώτης(1), Γιάνναρης Ιωάννης(1), Καλλίτσης Στράτος(4), Καλογριδάκη Μαρίνα(5)
(1)Ορθοπεδικός ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα
(2)Καρδιολόγος ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα
(3)Ορθοπεδικός Δ΄Κλιν., ΓΝΑ «ΚΑΤ» Αθήνα
(4)Ιατροδικαστής ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα
(5)Αναισθησιολόγος-Διευθύντρια ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ» Αθήνα

ΟΙ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΩΣ ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Λενακάκη Αγγελική, PhD(c)
Institute for Management Research, Radboud University, Nijmegen (Ολλανδία)

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Λενακάκη Αγγελική, PhD(c)
Institute for Management Research, Radboud University, Nijmegen (Ολλανδία)

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ TOXOPLASMA GONDII ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Ιερωνυμάκη Αλεξάνδρα, Νικολακοπούλου Αγγελική, Ανθουλάκη Χριστίνα, Γιούλη Δήμητρα, Βρακά Όλγα, Βλιάμου Αικατερίνη, Μπουντανιόζου Ελένη, Χαραλαμποπούλου Αθηνά, Τερζή Αναστασία
Μικροβιολογικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Αθήνα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΞΙΝΟΓΟΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ CLOSTRIDIUM DIFFICILE ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ανθουλάκη Χριστίνα, Ιερωνυμάκη Αλεξάνδρα, Νικολακοπούλου Αγγελική, Δαμαλά Μαρία Χαραλαμποπούλου Αθηνά, Γιούλη Δήμητρα, Πρίφτη Ελένη
Μικροβιολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα»

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ GROUP A STREPTOCOCCUS ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
Νικολακοπούλου Αγγελική, Ανθουλάκη Χριστίνα, Ιερωνυμάκη Αλεξάνδρα, Δαμαλά Μαρία, Δανδουλάκης Δημήτριος, Ψυχογιού Γεωργία, Πρίφτη Ελένη
Μικροβιολογικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Αθήνα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ TOXOPLASMA GONDII ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Ιερωνυμάκη Αλεξάνδρα, Νικολακοπούλου Αγγελική, Ανθουλάκη Χριστίνα, Γιούλη Δήμητρα, Βρακά Όλγα, Βλιάμου Αικατερίνη, Μπουντανιόζου Ελένη, Χαραλαμποπούλου Αθηνά, Τερζή Αναστασία
Μικροβιολογικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Αθήνα

ΣΤΕΝΩΤΙΚΗ ΤΕΝΟΝΤΟΕΛΥΤΡΙΤΙΔΑ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΣΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ (ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ) ΣΕ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ
Σαμπάνης Αθανάσιος, Σιβετίδου Σοφία,Τζάνος Ιωάννης Αλέξανδρος, Αναμορλίδης Ανδρέας, Κοτρώνη Αικατερίνη
Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, ΓΝΑ ΚΑΤ

ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗ ΘΛΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΗΚΓ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ Η ́ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΙΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ
Σιωνίδη Γεωργία(1), Καρδάτος Αντώνης(2), Χριστοφορίδης Χρήστος(3), Αργυροπούλου Γεωργία(4), Σγούρος Κωνσταντίνος(5), Φλέσσας Δημήτριος(6) Καλογριδάκη Μαρίνα(7)
(1)Καρδιολόγος ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα
(2)Ορθοπεδικός ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα
(3)Ορθοπεδικός Δ΄Κλιν., ΓΝΑ «ΚΑΤ» Αθήνα
(4)Αναισθησιολόγος ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα
(5)Παθολόγος ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα
(6)Καρδιολόγος Καρδ.Κλιν, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα
(7)Αναισθησιολόγος-Διευθύντρια ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Αθηνά Αλεξάτου (1), Γεώργιος Λαζαρίδης(2), Όλγα Αλεξάτου (3), Ιωάννης Υφαντόπουλος (4)
(1) Βιοπαθολόγος, Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης, Νέα Μάκρη
(2) Χειρ. Οδοντίατρος, Κέντρο Υγείας Άνδρου, Άνδρος
(3) Διαιτολόγος, Αθήνα
(4) Διευθυντής ΜΒΑ – Υγεία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΝΟΥ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ: ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ
Κοντοδημόπουλος Νικόλαος (1,2), Σταματοπουλου Ελένη (2), Κλέτσας Γεώργιος (1), Κανδύλη Άννα (3)
(1) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
(2) Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», Αθήνα
(3) ΙΑΣΩ General-Γενική Κλινική, Αθήνα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Σταματοπούλου Ελένη (2), Τσίλιας Δημήτριος (1)
(1) Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», Αθήνα
(2) Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού, Αθήνα

Η ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Τσίλιας Δημήτριος (1), Σταματοπούλου Ελένη (2), Σταματοπούλου Αθανασία (3)
(1) Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού, Αθήνα
(2) Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», Αθήνα
(3) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ
Τσίλιας Δημήτριος (1), Σταματοπούλου Ελένη (2), Σταματοπούλου Αθανασία (3), Κυριακόπουλος Χρήστος (2)
(1) Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού, Αθήνα
(2) Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», Αθήνα
(3) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα

ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ (PTSD) ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Τσίλιας Δημήτριος (1), Σταματοπούλου Ελένη (2), Σταματοπούλου Αθανασία (3)
(1) Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Π. & Α. Κυριακού, Αθήνα
(2) Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», Αθήνα
(3) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT – QFD
Μακρή Σταυρούλα
Πανεπιστήμιο Πάτρας – Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»

MONTEΛΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Μακρή Σταυρούλα
Πανεπιστήμιο Πάτρας – Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Ανθουλάκη Χριστίνα, Νικολακοπούλου Αγγελική, Ιερωνυμάκη Αλεξάνδρα, Δαμαλά Μαρία, Γραικού Κωνσταντίνα, Βρακά Όλγα, Τερζή Αναστασία
Μικροβιολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα» Αθήνα

Η ΤΥΧΗ ΕΥΝΟΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Μπιτσώρη Ζωή (1), Τουμπέκη Ειρήνη (1)
(1)Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», Αθήνα

ΤΕΝΟΝΤΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΚΡΟΥ ΚΑΜΠΤΗΡΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΤΟΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΟΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ : MIA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
Παπαχρήστος Ιωάννης, Dalal Rakesh
Νοσοκομείο Stepping Hill, Manchester, Ηνωμένο Βασίλειο

ΜΑΖΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΥΑΣΘΕΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Λακωνίτη Κλαούντια-Ολυμπία, Νέστορα Κωνσταντίνα, Αρσένης Δανιήλ, Παύλου Ματθίλδη, Καρύδης Σπυρίδων, Φαρμάκης Επαμεινώνδας
Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Κέρκυρα

ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΘΡΟΜΒΟΛΥΘΕΝ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Mπάκας Κωνσταντίνος, Μαντζούκης Σταύρος, Γερασίμου Μαρίνα, Λιαρμακοπούλου Αντωνία, Ρίζος Δημήτριος, Μουσαφίρη Ουρανία
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ‘Γ. Χατζηκώστα’, Ιωάννινα

ΡΗΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΦΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΜΥΟΣ: ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Θεοδώρου Σταυρούλα (1), Θεοδώρου Δάφνη (2), Τσάγγου Βασιλική (2), Ιωάννης Κώστας-Αγνάντης (3)
(1) Ακτινολογικό Τμήμα Παν/κο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
(2) Τμήμα Αξονικού/Μαγνητικού Τομογράφου Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
(3) Ορθοπαιδική Κλινική Γενικό Παν/κο Νοσοκομείο Ιωαννίνων

ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ: ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Θεοδώρου Σταυρούλα (1), Θεοδώρου Δάφνη (2), Γκόγκος Βασίλειος (1), Τσάγγου Βασιλική (2)
(1) Ακτινολογικό Τμήμα Παν/κο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
(2) Τμήμα Αξονικού/Μαγνητικού Τομογράφου Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
Καμπέρης Ευστάθιος (1), Κωδωνά Χιονία (2), Γιαννουζάκος Βασίλειος (1)
(1) Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, ΓΠΝ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
(2) Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, ΓΠΝ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ WMS ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Βλάχου Αναστασία
Κέντρο υγείας Αθήνας,Αθήνα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΥ
Αναστασοπούλου Ειρήνη (1) , Κολιούλη Παρθενία (2)
(1) Νοσηλεύτρια MSc, ΓΟΝΚ Αγ. Ανάργυροι
(2)Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών MSc , ΓΟΝΚ Αγ. Ανάργυροι

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αναστασοπούλου Ειρήνη (1) , Κολιούλη Παρθενία (2)
(1) Νοσηλεύτρια MSc, ΓΟΝΚ Αγ. Ανάργυροι
(2)Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών MSc , ΓΟΝΚ Αγ. Ανάργυροι

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Μπαλάσκα Δήμητρα (1), Πολλάλης Ιωάννης (2), Δημογέροντας Γεώργιος(3), Καραφέρης Δημήτριος (4), Μπιτσώρη Ζωή (5)
(1) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
(2) Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
(3) Metropolitan Hospital, Αθήνα
(4) 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αθήνα
(5) Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», Αθήνα