3ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
28 - 30 Νοεμβρίου 2019

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση στρογγυλού τραπεζιού.

H φόρμα υποβολών έχει κλείσει.