3ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΚΑΤ
28 - 30 Νοεμβρίου 2019


Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση Στρογγυλού Τραπεζιού.
3ο Επιστημονικό Πολυθεματικό Συνέδριο του ΚΑΤ.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση Στρογγυλού Τραπεζιού